Nâng cao giáo dục nghề nghiệp để xuất khẩu lao động - Công ty Hoàng Long CMS - Nơi gửi trọn niềm tin

096 224 1616

Nâng cao giáo dục nghề nghiệp để xuất khẩu lao động

Hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động đi làm việc ở nước ngoài là chiến lược quan trọng và lâu dài, góp phần giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững và đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của TP.HCM.

Theo Sở Lao động, Thương binh & Xã hội, hiện nay trên địa bàn TP.HCM có 46 công ty và 23 chi nhánh có chức năng hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Trong thực tế có nhiều vấn đề cần điều chỉnh cách nghĩ, cách làm cho phù hợp sao cho xuất khẩu lao động có chất lượng, tránh tuyển lao động giản đơn, chưa qua đào tạo để xuất khẩu lao động.

Các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động cần liên kết chặt chẽ với cơ sở đào tạo nhằm tuyển dụng lao động đã qua đào tạo, lao động có kỹ thuật, có kỷ luật và có kỹ năng. Có như vậy thì mới đạt được mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giảm nghèo bền vững và quan trọng hơn là đạt hiệu quả kinh tế cao cho người lao động.

Nguồn nhân lực là một trong những yếu tố quan trọng, vì vậy nâng cao chất lượng nguồn lực là vấn đề cấp thiết khi Việt Nam hội nhập quốc tế và là thành viên của cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC). Mục tiêu của AEC là xây dựng thị trường thống nhất cho các quốc gia thành viên, làm động lực cho việc trung chuyển tự do hàng hóa, dịch vụ, vốn, đầu tư…, đặc biệt là lao động kỹ thuật có tay nghề cao trong ASEAN. Vì vậy, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải thay đổi tư duy trong việc liên kết, tổ chức đào tạo nhằm nâng cao chất lượng lao động trước khi người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Để xuất khẩu lao động trở thành một giải pháp cho việc phát triển nguồn nhân lực Việt Nam, các trường cần chủ động xây dựng chương trình, bên cạnh kiến thức khung thì cần phải có những học phần đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp. Nếu người lao động đã có kỹ năng giỏi, khi sang nước bạn sẽ không mất nhiều thời gian để học hỏi và thích nghi. Thời gian đó để dành làm việc và nạp thêm những kiến thức, trải nghiệm mới từ một quốc gia phát triển. Khi trở về Việt Nam, họ sẽ trở thành nguồn lao động chất lượng cao cho đất nước.

Người lao động cần biết

Lịch xuất cảnh

Fanpage Facebook