Xuất khẩu lao động Đài Loan

Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
TUYỂN GẤP 02 NỮ SẢN XUẤT BĂNG DÍNH XKLĐ ĐÀI LOAN Nhà máy Hòa Thuận - Tân Bắc
TUYỂN GẤP 02 NAM CHẾ BIẾN THỰC PHẨM XKLĐ ĐÀI LOAN Nhà máy Bàng Đức - Tân Bắc
TUYỂN GẤP 02 NỮ GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH XKLĐ ĐÀI LOAN Nhà chủ Lưu Nguyệt Linh - Đài Bắc
TUYỂN GẤP 02 NỮ GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH XKLĐ ĐÀI LOAN Nhà chủ Liên Lâm Văn - Đài Bắc
TUYỂN GẤP 02 NAM LÀM DỆT XKLĐ ĐÀI LOAN Nhà máy Kiệt Dương - Đào Viên
TUYỂN GẤP 02 NAM SẢN XUẤT ỐNG NƯỚC XKLĐ ĐÀI LOAN Nhà máy Thuận Việt - Đài Nam
TUYỂN GẤP 2 NAM SẢN XUẤT LINH KIỆN CAO SU XKLĐ ĐÀI LOAN Nhà máy Thịnh Hòa - Cao Hùng
TUYỂN GẤP 2 NAM SẢN XUẤT LINH KIỆN MÁY BAY XKLĐ ĐÀI LOAN Nhà máy Thiên Dương - Đài Trung
TUYỂN GẤP 2 NAM SẢN XUẤT LINH KIỆN Ô TÔ XKLĐ ĐÀI LOAN Nhà máy Cộng Luân - Gia Nghĩa
TUYỂN GẤP 2 NAM SẢN XUẤT KHUÔN MẪU XKLĐ ĐÀI LOAN Nhà máy Hoa Tuấn - Tân Trúc

Người lao động cần biết

Lịch phỏng vấn

Fanpage Facebook