Điều Dưỡng Đi Nhật

Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
TUYỂN 02 NỮ ĐƠN HÀNG CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Tokyo - Nhật Bản 18/12/2019
TUYỂN 03 NỮ ĐIỀU DƯỠNG NHẬT BẢN LÀM CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Kanagawa - Nhật Bản 16/12/2019
TUYỂN 08 NỮ ĐƠN HÀNG HỘ LÝ Ishikawa - Nhật Bản 06/12/2019
TUYỂN 03 NỮ ĐIỀU DƯỠNG VIÊN CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Saitama - Nhật Bản 04/12/2019
TUYỂN 20 NỮ ĐIỀU DƯỠNG VIÊN ĐI NHẬT LÀM VIỆC Osaka - Nhật Bản 07/11/2019
TUYỂN 10 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM SIÊU THỊ Osaka - Nhật Bản 06/11/2019
TUYỂN 03 NỮ ĐIỀU DƯỠNG VIÊN CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Ibaraki - Nhật Bản 04/11/2019
TUYỂN 02 NỮ ĐIỀU DƯỠNG VIÊN ĐI NHẬT LÀM VIỆC Nagasaki - Nhật Bản 13/11/2019
TUYỂN 04 NỮ ĐIỀU DƯỠNG VIÊN ĐI NHẬT LÀM VIỆC Nagasaki - Nhật Bản 13/11/2019
TUYỂN 04 NỮ ĐIỀU DƯỠNG VIÊN ĐI NHẬT LÀM VIỆC Chiba - Nhật Bản 07/11/2019

Người lao động cần biết

Lịch phỏng vấn

Fanpage Facebook