Điều Dưỡng Đi Nhật

Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
TUYỂN GẤP 06 NỮ ĐIỀU DƯỠNG VIÊN CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Nagasaki - Nhật Bản 24/04/2019
TUYỂN GẤP 04 NỮ ĐIỀU DƯỠNG VIÊN CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Nagasaki - Nhật Bản 24/04/2019
TUYỂN GẤP 03 NỮ ĐIỀU DƯỠNG VIÊN CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI Okinawa - Nhật Bản 19/04/2019
TUYỂN GẤP 04 NỮ ĐIỀU DƯỠNG VIÊN ĐI NHẬT CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Kagoshima - Nhật Bản (dự kiến) 19/04/2019
TUYỂN GẤP 02 NỮ ĐIỀU DƯỠNG VIÊN CHĂM SÓC NGƯỜI NHÀ Ishikawa - Nhật Bản (dự kiến) 19/04/2019
TUYỂN GẤP 06 NỮ ĐIỀU DƯỠNG VIÊN CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Tokushima - Nhật Bản (dự kiến) 19/04/2019
TUYỂN GẤP 08 NỮ ĐIỀU DƯỠNG VIÊN ĐI NHẬT CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Hokkaido - Nhật Bản (dự kiến) 27/03/2019
TUYỂN GẤP 04 NỮ ĐIỀU DƯỠNG VIÊN ĐI NHẬT Aichi - Nhật Bản (dự kiến) 26/03/2019
TUYỂN GẤP 04 NỮ ĐIỀU DƯỠNG VIÊN CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Nagasaki - Nhật Bản (dự kiến) 28/03/2019
TUYỂN GẤP 03 NỮ ĐIỀU DƯỠNG ĐƠN HÀNG CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI Nagasaki - Nhật Bản (dự kiến) 21/03/2019

Người lao động cần biết

Lịch phỏng vấn

Fanpage Facebook