Điều Dưỡng Đi Nhật

Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
TUYỂN GẤP 02 NỮ ĐƠN HÀNG CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Nagasaki - Nhật Bản (dự kiến) 06/03/2019
TUYỂN GẤP 06 NỮ ĐIỀU DƯỠNG ĐI NHẬT LÀM VIỆC Nagano - Nhật Bản (dự kiến) 08/01/2019
TUYỂN GẤP 03 NỮ TTS CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Fukuoka - Nhật Bản (dự kiến) 14/12/2018
TUYỂN GẤP 04 NỮ ĐƠN HÀNG CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Akita - Nhật Bản (dự kiến) 14/12/2018
TUYỂN GẤP 03 NỮ ĐƠN HÀNG CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Hyogo - Nhật Bản (dự kiến) 14/12/2018
TUYỂN GẤP 12 ĐIỀU DƯỠNG VIÊN TẠI NHẬT Nagano - Nhật Bản (dự kiến) 05/12/2018
TUYỂN HẤP 02 NỮ ĐIỀU DƯỠNG VIÊN LÀM VIỆC TẠI NHẬT Shizuoka - Nhật Bản (dự kiến) 14/11/2018
TUYỂN GẤP 10 NỮ ĐIỀU DƯỠNG VIÊN LÀM VIỆC TẠI NHẬT – PEGASASU Osaka - Nhật Bản (dự kiến) 15/11/2018
TUYỂN GẤP 10 NỮ ĐIỀU DƯỠNG VIÊN LÀM VIỆC TẠI NHẬT – SEICHOKAI Osaka - Nhật Bản (dự kiến) 15/11/2018
TUYỂN GẤP 10 NỮ ĐIỀU DƯỠNG VIÊN LÀM VIỆC TẠI NHẬT – AIJINKAI Osaka - Nhật Bản (dự kiến) 15/11/2018

Người lao động cần biết

Lịch phỏng vấn

Fanpage Facebook