Điều Dưỡng Đi Nhật

Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
TUYỂN 02 NỮ ĐIỀU DƯỠNG ĐI NHẬT CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Okayama - Nhật Bản 04/03/2020
TUYỂN 02 NỮ ĐIỀU DƯỠNG VIÊN CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Nagano - Nhật Bản 11/02/2020
TUYỂN 07 NỮ ĐIỀU DƯỠNG VIÊN TẬP ĐOÀN WELL GROUP Nara - Nhật Bản 13/01/2020
TUYỂN 02 NỮ ĐIỀU DƯỠNG VIÊN CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Kyoto - Nhật Bản 13/01/2020
TUYỂN 06 NỮ ĐIỀU DƯỠNG VIÊN CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Ibaraki - Nhật Bản 19/02/2020
TUYỂN 02 NỮ ĐƠN HÀNG CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Tokyo - Nhật Bản 18/12/2019
TUYỂN 03 NỮ ĐIỀU DƯỠNG NHẬT BẢN LÀM CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Kanagawa - Nhật Bản 16/12/2019
TUYỂN 08 NỮ ĐƠN HÀNG HỘ LÝ Ishikawa - Nhật Bản 06/12/2019
TUYỂN 03 NỮ ĐIỀU DƯỠNG VIÊN CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Saitama - Nhật Bản 04/12/2019
TUYỂN 20 NỮ ĐIỀU DƯỠNG VIÊN ĐI NHẬT LÀM VIỆC Osaka - Nhật Bản 07/11/2019

Người lao động cần biết

Lịch phỏng vấn

Fanpage Facebook