Điều Dưỡng Đi Nhật

Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
20 Nữ Chăm sóc người già Osaka 28/02/2022
Tuyển gấp 15 nữ Hộ lý Tokyo 28/12/2021
Tuyển gấp 2 nữ Hộ lý Kagoshima 03/12/2021
Tuyển 02 nữ Hộ lý Kumamoto 25/11/2021
Tuyển gấp 3 nữ Hộ lý Kanagawa Kanagawa 18/11/2021
Tuyển gấp 15 nữ Hộ lý Tokyo 30/11/2021
Tuyển 06 nữ Hộ lý Kagoshima 25/11/2021
Tuyển 03 nữ Hộ lý Kumamoto 09/11/2021
Tuyển gấp 15 nữ Hộ lý Tokyo 25/10/2021
Tuyển gấp 2 nữ Hộ lý Iwate 08/10/2021

Người lao động cần biết

Lịch phỏng vấn

Fanpage Facebook