Xuất khẩu lao động Hàn Quốc

BUỔI THI TUYỂN CỦA CÁC LAO ĐỘNG HÀN PHÁI CỬ LÀM VIỆC TẠI SANG HÀN QUỐC

BUỔI THI TUYỂN CỦA CÁC LAO ĐỘNG HÀN PHÁI CỬ LÀM VIỆC TẠI SANG HÀN QUỐC

Vào ngày 15-16/07/2023, buổi sơ tuyển dành cho các lao động cơ khí cung ứng sang thị trường Hàn Quốc đã được tổ chức bởi Tập đoàn JHL và...

Xem chi tiết
TẬP ĐOÀN JHL KÝ KẾT HỢP TÁC CÙNG BK HOLDING

TẬP ĐOÀN JHL KÝ KẾT HỢP TÁC CÙNG BK HOLDING

Vào sáng ngày 24/07/2023, Tập đoàn JHL Việt Nam vui mừng được ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác thúc đẩy tuyển sinh, đào tạo và cung ứng...

Xem chi tiết
TẬP ĐOÀN JHL VIỆT NAM KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ HỢP TÁC VỚI NMS HOLDING

TẬP ĐOÀN JHL VIỆT NAM KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ HỢP TÁC VỚI NMS HOLDING

TẬP ĐOÀN JHL VIỆT NAM KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ HỢP TÁC VỚI NMS HOLDING Vào chiều 25/07/2023, Tập đoàn JHL Việt Nam đã ký kết hợp tác...

Xem chi tiết

Người lao động cần biết

Lịch xuất cảnh

Fanpage Facebook