Điều Dưỡng Đi Nhật

Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
10 NỮ ĐIỀU DƯỠNG, HỘ LÝ – KEAMAKISU Aichi - Nhật Bản 15/10/2020
20 NỮ ĐIỀU DƯỠNG, HỘ LÝ – FUKUJU Ishikawa - Nhật Bản 12/10/2020
10 NỮ ĐIỀU DƯỠNG, HỘ LÝ – HAKUAIKAI Ibaraki - Nhật Bản 10/10/2020
28 NỮ ĐIỀU DƯỠNG, HỘ LÝ – TAKEDA BYOUIN GROUP Kyoto, Nhật Bản 09/10/2020
5 NỮ CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI Ishikawa - Nhật Bản 30/09/2020
20 NỮ HỘ LÝ (CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI) Tokyo - Nhật Bản 28/09/2020
16 NỮ HỘ LÝ Nagasaki - Nhật Bản 16/09/2020
8 NỮ HỘ LÝ Osaka - Nhật Bản 14/09/2020
5 NỮ CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Nagasaki - Nhật Bản 09/09/2020
5 NAM 10 NỮ HỘ LÝ Osaka - Nhật Bản 05/09/2020

Người lao động cần biết

Lịch phỏng vấn

Fanpage Facebook