Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
TUYỂN GẤP 17 NỮ TTS CHẾ BIẾN HÀU 10 THÁNG - Nhật Bản (dự kiến) 15/04/2019
TUYỂN GẤP 03 NỮ ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM Hyogo - Nhật Bản (dự kiến) 05/04/2019
TUYỂN 20 NAM ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN HÀU 8 THÁNG Hyogo - Nhật Bản (dự kiến) 05/04/2019
TUYỂN GẤP 12 NAM ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT ĐÈN NHỰA Ô TÔ Shizuoka - Nhật Bản (dự kiến) 08/04/2019
TUYỂN GẤP 04 NAM TIỆN, PHAY, ĐÚC Hiroshima - Nhật Bản (dự kiến) 28/03/2019
TUYỂN GẤP 06 NỮ ĐƠN HÀNG LẮP RÁP ĐIỆN TỬ Hiroshima - Nhật Bản (dự kiến) 01/04/2019

Người lao động cần biết

Lịch phỏng vấn

Fanpage Facebook