Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
TUYỂN 03 NAM ĐƠN HÀNG SƠN CHỐNG THẤM Osaka - Nhật Bản 25/02/2020
TUYỂN 02 NAM ĐƠN HÀNG SƠN XÂY DỰNG Aichi - Nhật Bản 21/02/2020
TUYỂN 03 NAM ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM Aichi - Nhật Bản 18/02/2020
TUYỂN 04 NỮ ĐƠN HÀNG LÀM SUSHI Nara - Nhật Bản 18/02/2020
TUYỂN 03 NAM ĐƠN HÀNG SƠN XÂY DỰNG Osaka - Nhật Bản 11/02/2020

Người lao động cần biết

Lịch phỏng vấn

Fanpage Facebook