Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
TUYỂN 10 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM Miyazaki - Nhật Bản 15/12/2019
TUYỂN 06 NỮ THỢ MAY QUẦN ÁO Iwate - Nhật Bản 11/12/2019
TUYỂN 08 NỮ ĐƠN HÀNG HỘ LÝ Ishikawa - Nhật Bản 06/12/2019
TUYỂN 03 NAM ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH MÁY IN ẤN Saitama - Nhật Bản 04/12/2019
TUYỂN 03 NỮ ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI NẤM Wakayama - Nhật Bản 29/11/2019

Người lao động cần biết

Lịch phỏng vấn

Fanpage Facebook