Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
TUYỂN 02 NAM LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA Kanagawa - Nhật Bản 03/10/2019
TUYỂN 02 NAM ĐƠN HÀNG LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA Ishikawa - Nhật Bản 03/10/2019
TUYỂN 02 NAM ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH MÁY XÚC Aichi - Nhật Bản 02/10/2019
TUYỂN 03 NAM ĐƠN HÀNG DỰNG GIÀN GIÁO Tokyo - Nhật Bản 30/09/2019
TUYỂN 02 NAM KỸ SƯ XÂY DỰNG Kanagawa - Nhật Bản 28/09/2019
TUYỂN 04 NỮ ĐƠN HÀNG GIA CÔNG KIM LOẠI Aichi - Nhật Bản 26/09/2019
TUYỂN 02 NAM ĐƠN HÀNG LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA Kanagawa - Nhật Bản 03/10/2019
TUYỂN 02 NAM ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH MÁY XÚC Aichi - Nhật Bản 02/10/2019

Người lao động cần biết

Lịch phỏng vấn

Fanpage Facebook