Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
TUYỂN 04 NỮ ĐƠN HÀNG VỆ SINH TÒA NHÀ Tokyo - Nhật Bản 18/06/2019
TUYỂN GẤP 02 NAM ĐƠN HÀNG LẮP GIÀN GIÁO Osaka - Nhật Bản 11/06/2019
TUYỂN GẤP 02 NAM THỢ MỘC XÂY DỰNG Osaka - Nhật Bản 11/06/2019
TUYỂN 02 NAM ĐƠN HÀNG SƠN XÂY DỰNG Osaka - Nhật Bản 11/06/2019

Người lao động cần biết

Lịch phỏng vấn

Fanpage Facebook