Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
1817 – 4 NỮ ĐIỀU DƯỠNG, HỘ LÝ Gunma - Nhật Bản 29/01/2021
1494 – 9 NỮ ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP Ibaraki - Nhật Bản 27/01/2021
1588 – 6 NAM MẠ ĐIỆN Nagano - Nhật Bản 25/01/2021
1784 – 6 NỮ ĐIỀU DƯỠNG, HỘ LÝ Kagoshima - Nhật Bản 18/01/2021
1589 – 12 NỮ LẮP RÁP ĐIỆN TỬ Nagano - Nhật Bản 25/01/2021
1571 – 9 NAM HÀN ĐIỆN (BÁN TỰ ĐỘNG) Tokushima - Nhật Bản 29/01/2021

Người lao động cần biết

Lịch phỏng vấn

Fanpage Facebook