Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
03 NỮ ĐƠN HÀNG TRỒNG HÀNH Tottori - Nhật Bản 18/03/2020
03 NAM ĐƠN HÀNG LÁI MÁY XÚC Aichi - Nhật Bản 12/03/2020
10 NAM CHẾ BIẾN THỰC PHẨM CƠM HỘP Ibaraki - Nhật Bản 11/03/2020
02 NỮ ĐƠN HÀNG VỆ SINH TÒA NHÀ Kyoto - Nhật Bản 09/03/2020
04 NAM VẬN HÀNH MÁY CNC Shizuoka - Nhật Bản 11/03/2020
02 NAM ĐƠN HÀNG LỢP MÁI NGÓI Aichi - Nhật Bản 07/03/2020

Người lao động cần biết

Lịch phỏng vấn

Fanpage Facebook