Xuất khẩu lao động Hàn Quốc

Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
35 Thợ sơn tàu thủy – Tập đoàn Hyundai Dong-gu, Ulsan, Korea 20/07/2023

Người lao động cần biết

Lịch xuất cảnh

Fanpage Facebook