Việc làm Việt Nam

Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
1.000 LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY CANON VIỆT NAM Nhà máy Canon Thăng Long – Lô A1, KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội Tuyển liên tục
50 NHÂN SỰ LÀM VIỆC TRONG NƯỚC KCN Bắc Ninh 19/05/2020
VIỆC LÀM TRONG NƯỚC: 10.000 CÔNG NHÂN TẠI NHÀ MÁY LỚN CỦA NHẬT BẢN KCN Thăng Long - Hà Nội, KCN Quế Võ - Bắc Ninh và KCN Tiên Sơn - Bắc Ninh
TUYỂN 02 NỮ KỸ THUẬT VIÊN ĐƠN HÀNG MAY Wakayama - Nhật Bản 01/11/2019
TUYỂN 02 NAM KỸ SƯ XÂY DỰNG Kanagawa - Nhật Bản 28/09/2019
TUYỂN GẤP 02 KỸ SƯ XÂY DỰNG NHẬT BẢN VẬN HÀNH MÁY CÔNG TRÌNH Shizuoka - Nhật Bản (dự kiến) 28/12/2018
TUYỂN GẤP 01 NAM KỸ SƯ XÂY DỰNG NHẬT BẢN Shizuoka - Nhật Bản (dự kiến) 28/12/2018
TUYỂN 12 NỮ KỸ SƯ THỰC PHẨM ĐI NHẬT LÀM VIỆC Mie - Nhật Bản (dự kiến) 14/11/2018
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN: 2 NAM KỸ THUẬT VIÊN LẮP RÁP VÀ THIẾT KẾ MÁY MÓC Kanagawa - Nhật Bản 11/05/2018
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN: 2 NAM KỸ THUẬT VIÊN BẢO DƯỠNG VẬN HÀNH MÁY IN Miyagi - Nhật Bản 09/05/2018

Người lao động cần biết

Lịch xuất cảnh

Fanpage Facebook