Thực tập sinh Nhật bản

Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
1543 – 18 NỮ CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN Niigata - Nhật Bản 11/01/2021
1437 – 9 NỮ CHẾ BIẾN THỦY SẢN (KHÔNG GIA NHIỆT) Hyogo - Nhật Bản 08/01/2021
1505 – 66 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM Aomori - Nhật Bản 18/01/2021
1530 – 6 NỮ SẢN XUẤT HỘP ĐỰNG THỰC PHẨM Gifu - Nhật Bản 14/01/2021
1506 – 78 NỮ CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN Gunma - Nhật Bản 14/01/2021
1355 – 15 NỮ MAY ĐỆM GHẾ Ô TÔ Gunma - Nhật Bản 07/01/2021
1456 – 24 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM (TRỨNG CHIÊN, TRÀ) Ibaraki - Nhật Bản 08/01/2021
1507 – 30 NAM VẬN HÀNH MÁY HÀN ROBOT Gunma - Nhật Bản 14/01/2021
1132 – 18 NAM ĐÀO XỚI Chiba - Nhật Bản 16/12/2020
1455 – 15 NAM ÉP, DẬP KIM LOẠI Nagano - Nhật Bản 19/12/2020

Người lao động cần biết

Lịch phỏng vấn

Fanpage Facebook