Kỹ sư – Kỹ thuật viên Nhật Bản

Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
TUYỂN GẤP 02 KỸ SƯ XÂY DỰNG NHẬT BẢN VẬN HÀNH MÁY CÔNG TRÌNH Shizuoka - Nhật Bản (dự kiến) 28/12/2018
TUYỂN GẤP 01 NAM KỸ SƯ XÂY DỰNG NHẬT BẢN Shizuoka - Nhật Bản (dự kiến) 28/12/2018
TUYỂN 12 NỮ KỸ SƯ THỰC PHẨM ĐI NHẬT LÀM VIỆC Mie - Nhật Bản (dự kiến) 14/11/2018
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN: 2 NAM KỸ THUẬT VIÊN LẮP RÁP VÀ THIẾT KẾ MÁY MÓC Kanagawa - Nhật Bản 11/05/2018
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN: 2 NAM KỸ THUẬT VIÊN BẢO DƯỠNG VẬN HÀNH MÁY IN Miyagi - Nhật Bản 09/05/2018
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN: 5 NAM KỸ THUẬT VIÊN LẮP RÁP ĐIỆN TỬ Shimane - Nhật Bản 14/05/2018
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN: 6 NAM KỸ SƯ XÂY DỰNG Nogikido Kabushikigaisha, Kanagawa - Nhật Bản 30/01/2018
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN: 2 NAM KỸ THUẬT VIÊN LẬP TRÌNH Hokkaido - Nhật Bản 15/03/2018

Người lao động cần biết

Lịch phỏng vấn

Fanpage Facebook